DEVRE MÜLK VE DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKLİ ZORUNLU UNSURLAR

1-Satıcı veya sağlayıcı Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmetleri Yönetmeliğinin 5.maddesi uyarınca tüketiciye verilen ön bilgilendirme formunda yer alan bilgiler ile birlikte tüketicinin adı, soyadı, açık adresi ve diğer iletişim bilgileri ile tarafların sözleşmeyi imzaladığı yer ve tarihe ilişkin bilgileri de içeren bir sözleşme düzenlemek ve yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin bir örneğini kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye vermek zorundadır.

2-Sözleşmenin en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade, okunabilir bir şekilde düzenlenmesi zorunludur.

3-Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin kendi el yazısı ile sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını sağlamakla yükümlüdür.

4-Ayrıca devre mülk sözleşmelerinde sözleşmenin tapuda resmi şekilde yapılma zorunluluğu olduğundan resmi senedin de sözleşmeye eklenmesi zorunludur.