RESMİ ŞEKİLDE YAPILMAYAN DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI

Devre mülk hakkı; ayni bir haktır. Ayni hak, “bir şey üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet sağlayan ve herkese karşı ileri sürülebilen bir hak” tır.  Ayni hakların tapu dairesinde resmi şekilde yapılması zorunludur. Resmi şekilde yapılmamış devre mülk sözleşmeleri geçersiz olup bu şekilde düzenlenmiş bir sözleşmeye dayanılarak yapılmış senetler hükümsüz olduğu gibi, sözleşmeye ilişkin bir bedel alınmış ise bu bedelin de iadesi gerekmektedir.

DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ OLDUĞU DİĞER HALLER
Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmetleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin birinci ve üçüncü veya 6 ncı maddenin birinci ya da 8.maddenin 2.fıkralarına aykırı hareket edilmesi halinde tüketici şekle aykırılık sebebi ile 14 günlük cayma süresi ile bağlı olmayıp bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl süre ile uzayacaktır.

Devre tatil hakkı ise; ayni bir hak olmamakla beraber yönetmelik kapsamında şekle aykırılığın hukuki sonuçları düzenlenmiştir. Devre tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmetleri Yönetmeliğinin 10.maddesine göre sözleşmenin, yönetmeliğin 6.maddesine aykırı düzenlenmesi halinde, tüketici cayma hakkını kullanmak için 14.günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihinden itibaren bir yıl sonra sona erer denilmektedir. Yani sözleşmenin şekle aykırı düzenlenmesi halinde tüketici 14 günlük cayma süresi ile bağlı olmayıp bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl süre ile uzayacaktır. Şekle aykırılığın bir yıllık süre içinde yerine getirilmesi halinde ise, on dört günlük cayma hakkı süresi, bu yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirildiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. Bu düzenleme yukarıda belirttiğimiz gibi tapu senedine bağlanmış geçerli bir devre mülk sözleşmesi için de geçerlidir.