DEVRE MÜLK MAĞDURLARI NE YAPMALI-YASAL OLMAYAN DANIŞMANLIK FİRMALARININ TÜKETİCİLERE YAŞATTIKLARI İKİNCİ MAĞDURİYET

              Devre mülk ve devre tatil sözleşmesi tüketiciler tarafından, sözleşme imza aşamasında satıcı veya sağlayıcıların vaat ettiği yükümlülükler karşısında kanuna uygun yapıldığı takdirde tüketici lehine bir sözleşme olmakla beraber uygulamada bu tarz sözleşmelerin kanuna aykırı düzenlenmesi sebebi ile tüketiciler mağdur olmaktadır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile 14.01.2015 tarihinde tüketicilerin mağduriyetini en aza indirmek için yürürlüğe giren Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği bu tarz sözleşmeleri düzenlemektedir.

                     Devre mülk firmalarının kanuna aykırı olarak düzenledikleri sözleşmeler sebebi ile tüketicilerin yaşadıkları mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için Tüketici Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca detaylı düzenlemeler getirilmiştir. Peki sözleşmesini feshetmek isteyen tüketiciler(devre mülk mağdurları) ne yapmalı?

1-Sözleşmesini feshetmek isteyen tüketiciler öncelikle 14 günlük süreyi geçirmemiş iseler noterden cayma bildirimini göndererek sözleşmelerini feshedebilirler.İhtarnameyi tebliğ alan satıcı veya sağlayıcı firma ihtarnameye rağmen sözleşmeyi feshetmez ise tüketiciler, tüketici mahkemesinde dava açarak sözleşmenin feshini talep edebilirler.

2-Tüketicilerin dikkat etmesi gereken diğer husus sözleşmenin resmi şekilde yapılıp yapılmadığı hususudur.Bu tarz sözleşmeler ayni bir hakkı içerdiğinden yapılan sözleşmenin resmi şekilde yapılması gerekmektedir. Yani devre mülk sözleşmesinin imzalanması sonrasında aynı gün tapu devrinin de sağlanması ve devre mülk dönemine ilişkin tüketici adına tapuya şerh düşülmesi gerekmektedir. Aksi halde düzenlenen sözleşmeler geçersiz olup, bu şekilde düzenlenen sözleşmeleri feshetmek isteyen tüketiciler 14 günlük cayma süresini geçirmiş olsalar dahi Tüketici Mahkemesinde dava açarak sözleşmenin feshini talep edebileceklerdir.

3-Diğer iptal sebepleri ise, her sözleşmenin içeriğine göre ve satıcı veya sağlayıcıların vaat ettikleri yükümlülükleri yerine getirmemesine, devre mülkün geç teslim veya halen teslim edilmemiş olması, devre mülkün hiç kullanılmamış olmasına rağmen fahiş aidat istemleri ve diğer hususlar irdelenip tespit edilerek sözleşme feshi sağlanacaktır.

     Tüketicilerin devre mülk sözleşmelerinde yaşadıkları mağduriyetleri dışında maddi manevi ikinci bir mağduriyet yaşamamaları için bu konuda uzman avukatlar ile haklarını aramaları sonucu sözleşmenin feshi ile ödenen bedellerin iadesi, senetlerin iptali sağlanacak olup davanın kazanılması sonrasında kaybeden firmanın tüketiciye yaşatmış olduğu maddi manevi zarar için de ayrıca tazminat davası açılabilecektir.