Tüketiciye, hediye tatil, kampanya, ücretsiz yemek ve gezi gibi isimler altında satışı özendirici yöntemler kullanarak devre mülk ve devre tatil sözleşmesi imzalattırılması

         Uygulamada devre mülk ve devre tatil şirket sahipleri tarafından satıcı ve sağlayıcı sıfatı ile tüketicilere hediye tatil, kampanya, ücretsiz yemek ve gezi gibi isimler altında “satışı özendirici yöntemler” kullanarak devre mülk ve devre tatil sözleşmesi imzalanmaktır. Satışı özendirici yöntemler sebebi ile sağlıklı düşünme fırsatı engellenen tüketiciler tarafından sözleşme imzalanmakta ise de yeni yönetmelik çerçevesinde satıcı ve sağlayıcıya bir çok yükümlülük getirilmiş olup bu yükümlülüklere aykırılık sözleşmenin geçersiz sayılmasına sebep olmaktadır.

      Yeni yönetmelik uyarınca, satıcı veya sağlayıcının hediye tatil, kampanya, ücretsiz yemek ve gezi gibi isimler altında satışı özendirici yöntemler kullanarak tüketiciye bir davette bulunması halinde, bu davetin içeriği ve ticari amacının tanıtım faaliyetinden önce yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirmesi zorunludur. Yargılama aşamasında bu bilgilendirmelerin yapıldığına dair ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir. Devre mülk veya devre tatil satıcıları uygulamada özelikle hediye tatil hakkı kazandınız fırsatı ile tüketicilere devre mülk veya devre tatil sözleşmesi imzalatmaktadırlar. Bu durumda satıcı veya sağlayıcı yönetmeliğin 5.maddesi uyarınca bu hediye tatilin içeriğini ve ticari amacının tanıtım faaliyetinden önce yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirmemesi halinde, tüketiciler yönetmeliğe aykırılık sebebi ile yasal yollara başvurabileceklerdir.