DEVRE MÜLK-DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR

Devre mülk ve devre tatil sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar çeşitli olmakla beraber aşağıda en çok görülen dava tipleri sıralanmıştır.Bunlar;

1-Devre Mülk Sözleşmesinde tapu devrinin yapılmamasından kaynaklı sözleşmenin feshi,ödenen bedellerinin faizi ile iadesi ve var ise senetlerin iptali davası,

2-Devre Mülk /Devre Tatil Sözleşmelerinin hiç kullanılmamış(TECRÜBE VE MUAYENE ŞARTININ GERÇEKLEŞMEMİŞ)olmasından kaynaklı sözleşmenin feshi, ödenen bedellerin faizi ile iadesi,var ise senetlerin iptali  ve tapu devrinin iptali ile davalı adına tesciline ilişkin davalar,

3-Devre Mülk /Devre Tatil sözleşmelerinin kanundaki nedenlere dayanılarak feshi ile ödenen bedelin DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKESİ gereğince yani bugünkü değerinden iadesine ilişkin davalar olarak özetlenebilir.