DEVRE MÜLK ve DEVRE TATİLDE HAKLARIMIZ NELER?

DEVRE MÜLK ve DEVRE TATİLDE HAKLARIMIZ NELER?

2015 yılında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ kapsamında tüketicilerin mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.Peki yönetmelik kapsamında tüketicinin hakları nelerdir?

Aşağıda belirtilen aykırılıkların mevcut olması durumunda tüketici imzalamış olduğu devre mülk ve devre tatil sözleşmenin feshini, ödediği bedellerin iadesini ve imzalamış olduğu senetlerinin iptali talepli dava açabileceklerdir.Bu aykırılıklar;

1- Bu yönetmelik kapsamında devre mülk ve devre tatil sözleşmesi imzalanmadan en az bir gün önce satıcı veya sağlayıcı, tüketicilere yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ön bilgilendirme formu vermek zorundadır. Ön bilgilendirme formunun, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenmesi zorunludur. Ön bilgilendirme formunun zorunlu tutulmuş olması sebebi ile bu zorunluluğun satıcı veya sağlayıcı tarafından yerine getirilmemiş olması durumunda tüketici yönetmeliğe aykırılıktan sözleşmenin feshine dayalı olarak ödediği bedellerin iadesi talepli dava açabilecektir.

2-Tüketicinin sıklıkla karşılaştığı durumlardan biri de satıcı veya sağlayıcının tüketiciyi hediye tatil, kampanya, ücretsiz yemek ve gezi gibi isimler altında satışı özendirici yöntemler kullanarak tüketiciye bir davette bulunması halidir. Böyle bir durumda satıcı tarafından bu davetin içeriği ve ticari amacının tanıtım faaliyetinden önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirilmesi zorunludur. Bu davetin içeriğinin ve ticari amacının tanıtım faaliyetinden önce tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmemiş olması da yönetmeliğe aykırılık oluşturacağından bu sebebe dayanarak tüketici sözleşmenin feshini ve ödediği bedellerin iadesi talepli dava açabilecektir.

3-Yukarıda belirtilen aykırılıkla olmasa dahi tüketici ilgili yönetmeliğin CAYMA HAKKI başlıklı 7.maddesi uyarınca sözleşmelerin kurulmasından itibaren on dört gün(14) içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Yönetmelik kapsamında yönetmeliğin EK-6 da yer alan CAYMA FORMUNUN tüketiciye verilmemiş olması da sözleşmenin feshi sebebidir ve tüketici dava hakkını kullanabilir.


Sonuç olarak yeni yönetmelik kapsamında tüketiciye ön bilgilendirme ve cayma formunun verilmemiş olması ile tüketiciye satışı özendirici yöntemler kullanarak tüketiciye bir davette bulunması halinde, bu davetin içeriği ve ticari amacının tanıtım faaliyetinden önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirilmemiş olması yönetmeliğe aykırılık oluşturacağından tüketici sözleşmenin feshini ve ödediği bedellerin iadesi talepli dava açabilecektir.