DEVRE MÜLK AİDATI ÖDENMEZ İSE NE OLUR?

DEVRE MÜLK AİDATI ÖDENMEZ İSE NE OLUR?

Devre Mülk Sözleşmeleri yılın belirli dönemlerinde sözleşmede belirtilen bağımsız bölümün kullanım hakkını içeren sözleşmelerdendir. Bu kullanım her yıl ödenecek aidat bedelinin de ödenmesini kapsamaktadır. Taraflar aidat ödemelerinin her yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirilmesi hususunda sözleşmede anlaşmaya varabilirler.

Tüketicilerin aidat ödemeleri hususunda sıklıkla karşılaştığı sorunları sıralamak gerekirse;

-Sözleşmede yazan bilgiler dışında fahiş aidat artışları,

-Kullanım yok ise aidat ödemenin zorunlu tutulup tutulmayacağı,indir

-Aidatı ödemez isem tarafıma icra takibi yapılıp yapılamayacağı, gibi sorunlar ilk sıralarda yer almaktadır.

DEVRE MÜLK AİDATINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ? FAHİŞ AİDAT ARTIŞLARI

Öncelikle sözleşmesine feshetmek istemeyen tüketiciler fahiş aidat artışlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin olarak dava yoluna gitme hakları mevcuttur. Fahiş devre mülk aidatlarına ilişkin olarak tüketicilerin her zaman itiraz hakkı mevcuttur.

KULLANIM YAPILMAMASI DURUMUNDA DAVA HAKKI

Kullanım yapmak istemeyen ve aidat ödemek istemeyen tüketiciler ise  sözleşmelerin feshi, ödedikleri bedelin bugünkü değerinden iadesi, var ise senetlerinin iptali hususunda dava yoluna gidebileceklerdir.

DEVRE MÜLK AİDATININ ÖDENMESİ ZORUNLU MU? AİDATLARIN ÖDENMEMESİ DURUMUNDA İCRA TAKİBİ

Son olarak aidatların ödenmemesi durumunda karşı taraf bu hususta icra takibi başlatma hakkına her zaman sahiptir. Bu hususun önüne geçmek için tüketicilerin sözleşmelerini feshetmek isteyip istemediği hususunda bir karara vararak ödedikleri bedelin iadesi hususunda ivedilikle dava yoluna gitme haklarını kullanmalıdırlar.

Özetle; Tüketiciler her zaman devre mülk sözleşmesine dayalı aidatların düzenlenmesi, bu hususun dava yolu ile takip edilmesi hususunda her zaman hakları mevcuttur. Aidat ödemek istemeyen tüketicilerin sözleşmelerini FESHETME,ÖDEDİKLERİ BEDELİ BUGUNKÜ DEĞERİNDEN İADE ALMA hakları da mevcut olup tüketici istediği yolu tercih edebilecektir.

Devre Mülk Sözleşmelerinde aidata ilişkin sorularınız için Ankara ve İstanbul  ofisimizi arayabilirsiniz.