DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ DURUMUNDA CEZAİ ŞART VE ZARARLARIN TAZMİNİ

                  Devre Mülk Sözleşmelerinin zamanında teslim edilmemesi veya edimlerin devre mülk satan firma tarafından yerine getirilmemesi durumunda ortaya çıkan zararların tazmini mümkündür. Genelde tüketiciler ödenen bedelin iadesini istemekte ise de cezai şart olarak zararların tazmin edilebileceği unutulmamalıdır.

               Mağduriyet yaşayan tüketicilerin bu konuda bilgilendirilmesi, tazmin edilecek zarar kalemlerinin belirlenmesi ve davanın bu taleple açılması tüketicilerin uğradıkları zararın tazminini sağlayacaktır.